Muljava je prijazna dolenjska vasica, ki se je spojila z imenom Josipa Jurčiča. Tu je preživljal mladostna leta in pozneje v literarnih podobah ohranil utrip svojega časa in poteze ljudi.

slika5

S svojimi deli je postavil trdne temelje slovenskemu pripovedništvu; napisal je prvi slovenski roman Deseti brat, vrsto daljših pripovedi, prvo slovensko tragedijo Tugomer in vrsto kratkih proznih pripovedi.

slika4

Jurčičevo rojstno hišo je leta 1826 postavil pisateljev ded in do danes ni bila predelana. Njen talni načrt je značilen za osrednjo slovensko kmečko hišo 19. stoletja. Sestavlja jo pet opremljenih prostorov: veža s črno kuhinjo in ognjiščem, »hiša«, »kamra« in na drugi strani veže »štiblc« in klet. Na severni strani pa je podaljšana za majhen hlev, nad katerim je bil včasih lesen skedenj. Danes je na tem delu predstavljeno Jurčičevo življenje in delo.
 

Slovenski etnografski muzej je v letih med 1966 in 1979 domačijo dopolnil z dodatnimi objekti: čebelnjakom, kaščo in sušilnico za lan. Ob gozdiču je postavil leseno bajto -Krjavljevo kočo.

Za Jurčičevo domačijo je čudovit naraven amfiteater, kjer domača gledališka skupina tradicionalno uprizarja Jurčičeva dela.